ANUNȚ CONCURS - MÂNUITOR DECOR

Anunt pag1

Anunt pag 2

                                                           BIBLIOGRAFIE:

pentru ocuparea postului de Muncitor calificat – Mânuitor decor, grad prof. II 

din cadrul Compartimentul Serviciul Tehnic – Scenă, Producţie, Achiziţii publice,

 Fomaţia regizorat tehnic

  1. Legea 319 / 2006– privind securitatea si sănătatea în muncă;
  1. – privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte;
  1.  Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Mai multe articole...

Pagina 6 din 7

JoomShaper