PROCES VERBAL

     Director                           

     Sabados Lucian 

PROCES VERBAL

de selectare a dosarelor  candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a postului vacant muncitor calificat  -  plasator sală , organizat în data de 25 mai 2017, la Teatrul ,, Maria Filotti,, Brăila

             Încheiat astăzi 24 mai 2017, cu ocazia studierii dosarelor a candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a postului vacant de plasator sală, din cadrul Biroului marketing – relaţii publice, organizat  la Teatrul,,Maria Filotti,, Brăila în data de 25 mai 2017.

Procedura de  organizare şi desfăşurare a concursului a fost conform H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual plătit din fonduri publice, modificată și completată cu HG. 1027/2014  ;

 Comisia de concurs a fost  numită prin Decizia directorului Teatrului,, Maria Filotti,, Brăila ,domnul Lucian Sabados  nr. 12B  /22.05.2017, având următoarea componenţă:                        

  1. Antonescu Rădiţa             -  preşedinte –  şef birou P.R.

                 2.  Cogălniceanu Bogdan        - membru – administrator

                 3.   Bondarencu Daniela          - membru referent de specialitate

   Armenciu Mariana – secretar comisie – referent resurse umane.

                 Concursul a fost anunţat conform legii, art. 7 din HG.286/2011, cu modificările și completările ulterioare în anuntul  nr. 821/02.05.2017.

                Dosarele de înscriere la concursul de ocupare a postului de plasator  sală  au fost depuse la biroul resurse umane al teatrului până în data de 23 mai 2017.

                Comisia s-a întrunit în data de 24 mai 2017, orele 10:00,  pentru a studia dosarele pentru concurs.

                În conformitate cu prevederile legale de ocupare a posturilor vacante a personalului contractual rezultatul studierii dosarelor este următorul:

Nr. crt Numele şi prenumele Postul pentru care concurează Nr. Dosar Observaţii
1 Răileanu Lola Plasator sală 955/12.05.2017 ADMIS
2 Toică Alina Plasator sală 962/15.05.2017 ADNIS
3 Vrânceanu Mirela Plasator sală 971/16.05.2017 ADMIS
4 Dochiţa Tamara Plasator sală 1006/18.05.2017 ADMIS
         
         
         

                Dosarele admise participă la celelalte faze ale concursului.

                Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

COMISIA DE EXEMINARE:

  Antonescu Rădiţa                            - PREŞEDINTE______________________

  Cogălniceanu Bogdan                   - MEMBRU_________________________

  Bondarencu Daniela                       - MEMBRU_________________________

                                                                                                                                                              Secretar Comisie

                                                                                                                                              Armenciu Mariana

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                

Mai multe articole...

Pagina 5 din 7

JoomShaper