Programul personalului din TMF

 

DECIZIA Nr. 26B / 06.11.2020

Având în vedere H.G. nr.935/5.11.2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și O.U.G. nr.192 / 5.11.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

Conducerea Teatrului „Maria Filotti” Brăila, reprezentată prin domnul Lucian Sabados , în calitate de Manager, numit prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila nr.3273/31.07.2017;

           

DECIDE

          Art.1 Începând cu data de luni, 09 noiembrie 2020, programul personalului Teatrului Maria Filotti se va efectua pe grupe diferențiat după cum urmează:

-          Personalul administrativ – 07.00 – 15.00

-          Personalul birouri - 8.00 - 16.00;

-          Personalul tehnic de scenă și ateliere - 9.00 – 17.00;

-          Personalul artistic - program fracționat și flexibil începând cu ora 10.00.

Motivul care impune acest program îl constituie fluidizarea traficului de la domiciliu la locul de muncă dar și evitarea oricăror situații de aglomerație în spațiul public al teatrului, respectiv promovarea unor măsuri de prevenție a răspândirii coronavirusului.

Art.2 Șefii de servicii, de compartimente și de birouri se vor îngriji de promovarea și respectarea acestui program, iar serviciul secretariat va duce la îndeplinire această decizie prin transmiterea electronică catre tot personalul instituției.

Manager,

Lucian Sabados

JoomShaper