Bădăranii

de Carlo Goldoni

SALA MARE
Durată: 2h 15min
Limita de vârstă: NU
Premiera preliminată: 21 decembrie 2017 

Distribuția:
CANCIANO - Dan Moldoveanu
DONA FELICE- Corina Georgiana Borş
CONTELE RICCARDO - Silviu Debu
LUNARDO - Marcel Turcoianu
MARGARITA - Cătălina Nedelea
LUCIETTA - Ramona Gîngă
SIMON - Zane Jarcu
MARINA - Monica Ivaşcu
MAURIZIO - Valentin Terente
FILIPPETTO - Adrian Ștefan
____________
 

Regia artistică, adaptare și ilustrația muzicală: Petru Vutcărău
Scenografia: Vladimir Turturica și Elena Gheorghe
Coreografia: Gelu și Dana Baciu

BĂDĂRANII de Carlo Goldoni este o comedie clasică în trei acte care reunește comportamentele a trei bărbați ,,cu toane”, al căror scop este acela de a arăta cine este stăpânul în casă. Asistăm la un tablou al secolului XVIII dominat de un aer permanent de sărbătoare și veselie. Prin natura situației, spectacolul ne surprinde cu o adevărată temă socială a celor trei cupluri burgheze, personaje însuflețite de spiritul comic, pur italienesc. Întreaga acțiune este supusă unui joc al măștilor, atât în sens propriu, cât și figurat. Astfel, piesa inspiră spectatorilor un cadru viu, colorat, amplu. Atitudinea umilă a soțiilor în fața bărbaților lor reprezintă o temă centrală, în jurul căreia întreaga acțiune gravitează pe parcursul celor două ore. Însă, contrar așteptărilor, femeile întorc roata destinului, preluând autoritatea în familie. Așa că, în finalul piesei ne vom întâlni cu bădăranii deveniți ,,mielușei”.
Image