RAPORT FINAL - CONCURS ACTORI

Nr______/____________                                                                                   

Mannager

Sabados Lucian          

 

RAPORT FINAL

Privind concursul organizat în data de 09.09.2019, pentru ocuparea posturilor vacante de actor debutant/ actriţă debutantă, studii superioare personal contractual, perioadă nedeterminată, Compartimentul artistic, din cadrul Teatrului Maria Filotti Brăila,

            Încheiat astăzi 13 septembrie 2019, cu ocazia examinării candidaţiilor înscrişi la concursul de ocupare a posturilor vacante de actor debutant/ actriţă debutantă, studii superioare personal contractual, perioadă nedeterminată, Compartimentul artistic, din cadrul Teatrului Maria Filotti Brăila,în data de 09 septembrie 2019.

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului a fost conformH.G. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual plătit din fonduri publice, modificată și completată cu HG. 1027/2014 ;

Comisia de concurs a fost numită prin decizia nr.7 B /19.08.2019, a managerului Teatrului Maria Filotti Brăila domnul Lucian Sabados, având următoarea componenţă:                        

           1.   Florin Toma       - preşedinte – director Teatrul Fani Tardini Galaţi                      

          2.   Monica Ivaşcu   - membru -   actriţă IA Teatrul Maria Filotti                      

            3.   Radu Nichifor   - membru – regizor artistic IA Teatrul Maria Filotti    

Armenciu Mariana – secretar comisie – referent resurse umane.

           Concursul a fost anunţat conform art. 7 din HG.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în anuntul nr. 1429/12.08.2019.

            Dosarele de înscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante de actor debutant/ actriţă debutantă, au fost depuse la biroul resurse umane a teatrului până în data de 30.08.2019, ora 16:00.

            Comisia s-a întrunit în data de 09.09.2019, orele 11:00 pentru susținerea de către candidați a probei practice și la orele 15:00 pentru susţinerea interviului, la concursul de actor debutant/ actriţă debutantă.

            La ora stabilită a probei practice s-au prezentat toţi cei 15 candidaţi înscrişi la concurs, care de asemenea s-au prezentat şi la ora stabilită pentru susţinerea interviului.

            În conformitate cu prevederile legale de ocupare a posturilor vacante a personalului contractual rezultatul final al concursului este următorul:

Nr. Crt Numele şi prenumele Punctajele obținute Media aritmetică Observaţii
Proba practică Interviu Total puncte
1 Abagiu Florin Teodor 56,66 66,66 123,32 61,66 RESPINS
2 Beşchia Diana 46,66 50,00 96,66 48,33 RESPINS
3 Caţianis Nicholas 100 100 200 100 ADMIS
4 Ciupitu Robert 86,66 86,66 173,32 86,66 RESPINS
5 Cîrcu Ştefania 70,00 80,00 150 75,00 RESPINS
6 Doba Blanca Teia 100 100 200 100 ADMIS
7 Enache Tiberiu 93,33 86,66 179,99 89,99 RESPINS
8 Harabagiu Gabriela 73,33 80,00 153,33 76,66 RESPINS
9 Ionaşcu Ioana Vasiliana 66,66 76,66 143,32 71,66 RESPINS
10 Mihai Alexandra Mădălina 83,33 80,00 163,33 81,66 RESPINS
11 Mardare Mihaela 100 90,00 190 95,00 RESPINS
12 Nichita Ioana Alina 76,66 83,33 159,99 79,99 RESPINS
13 Niculae Ioana Lucia 66,66 80,00 146,66 73,33 RESPINS
14 Sibef Irina Ştefania 90,00 83,33 173,33 86,66 RESPINS
15 Simion Cristina 70,00 80,00 150 75,00 RESPINS

            În urma punctajelor obţinute de candidaţi , comisia de concurs a desemnat ca fiind câştigători ai concursului de actor debutant / actriţă debutantă, pe domnul Caţianis Nicholas şi domnişoara Doba Blanca Teia.

            Rezultatele concursului pot fi contestate conform art.31 din HG.286/2001 în termen de 48 ore de la afişarea rezultatelor, azi 13 septembrie 2019,ora 16:00.

            Candidaţii declaraşi “admis” se vor prezenta la post în maxim 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului.

            Drept pentru care am încheiat prezentul raport .

            Comisia de examinare:

           1.   Florin Toma       - preşedinte – director Teatrul Fani Tardini Galaţi

                   _________________________________________________

          2.   Monica Ivaşcu   - membru -   actriţă IA Teatrul Maria Filotti                  

                        __________________________________________________

            3.   Radu Nichifor   - membru – regizor artistic IA Teatrul Maria Filotti    

                        _________________________________________________

REZULTATE INTERVIU ȘI PROBA PRACTICĂ - ACTORI

 

ANUNŢ

privind REZULTATELE obţinute la interviul concursului din data de 09.09.2019

Pentru ocuparea posturilor vacante de actor debutant/ actriţă debutantă, studii superioare personal contractual, perioadă nedeterminată, Compartimentul artistic, din cadrul Teatrului Maria Filotti Brăila,

Comisia de concurs comunică rezultatele obţinute la interviu, după cum urmează:

Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Nr. dosar Punctaj interviu Observaţii
1 Abagiu Florin Teodor 1553/30.08.2019 66,66  
2 Beşchia Diana 1516/28.08.2019 50,00  
3 Caţianis Nicholas 1540/29.08.2019 100 ADMIS
4 Ciupitu Robert 1543/29.08.2019 86,66  
5 Cîrcu Ştefania 1560/30.08.2019 80,00  
6 Doba Blanca-Teia 1554/30.08.2019 100 ADMIS
7 Enache Tiberiu 1556/30.08.2019 86,66  
8 Harabagiu Gabriela 1548/30.08.2019 80,00  
9 Ionaşcu Ioana Vasiliana 1542/29.08.2019 76,66  
10 Mihai Alexandra Mădălina 1562/30.08.2019 80,00  
11 Mardare Mihaela 1544/29.08.2019 90,00  
12 Nichita Ioana Alina 1541/29.08.2019 83,33  
13 Niculae Ioana Lucia 1559/30.08.2019 80,00  
14 Sibef Irina- Ştefania 1555/30.08.2019 83,33  
15 Simion Cristina 1561/30.08.2019 80,00  

           

ANUNŢ

privind REZULTATELE obţinute la proba practică a concursului din data de 09.09.2019

Pentru ocuparea posturilor vacante de actor debutant/ actriţă debutantă, studii superioare personal contractual, perioadă nedeterminată, Compartimentul artistic, din cadrul Teatrului Maria Filotti Brăila,

Comisia de concurs comunică rezultatele obţinute la proba practică, după cum urmează:

Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Nr. dosar Punctaj proba practică Observaţii
1 Abagiu Florin Teodor 1553/30.08.2019 56,66 ADMIS
2 Beşchia Diana 1516/28.08.2019 46,66 ADMIS
3 Caţianis Nicholas 1540/29.08.2019 100 ADMIS
4 Ciupitu Robert 1543/29.08.2019 86,66 ADMIS
5 Cîrcu Ştefania 1560/30.08.2019 70,00 ADMIS
6 Doba Blanca-Teia 1554/30.08.2019 100 ADMIS
7 Enache Tiberiu 1556/30.08.2019 93,33 ADMIS
8 Harabagiu Gabriela 1548/30.08.2019 73,33 ADMIS
9 Ionaşcu Ioana Vasiliana 1542/29.08.2019 66,66 ADMIS
10 Mihai Alexandra Mădălina 1562/30.08.2019 83,33 ADMIS
11 Mardare Mihaela 1544/29.08.2019 100 ADMIS
12 Nichita Ioana Alina 1541/29.08.2019 76,66 ADMIS
13 Niculae Ioana Lucia 1559/30.08.2019 66,66 ADMIS
14 Sibef Irina- Ştefania 1555/30.08.2019 90,00 ADMIS
15 Simion Cristina 1561/30.08.2019 70,00 ADMIS

           

               

Candidaţii declaraţi admis vor susţine INTERVIUL în data de 09 septembrie 2019, ora 15.00, la sediul Teatrului Maria Filotti Brăila.

              

Mai multe articole...

Pagina 1 din 7

JoomShaper