COMUNICAT

Categorie: TMF Accesări: 4703

În atenţia participanţilor la Concursul pentru ocuparea posturilor de actor/actriţă organizat de Teatrul Maria Filotti în data de 19.05.2014

Conducerea teatrului, în urma consultării Comisiei de concurs, special desemnată în acest sens, informează pe toţi cei are s-au înscris, că toate dosarele au fost validate.

-         dat fiind numărul mare de participanţi admişi, respectiv 31 de candidate pentru postul de actriţă şi 12 pentru postul de actor, intrarea în concurs se va face prin tragere la sorţi, ce va avea loc la ora 10.30

-         din acelaşi considerent de timp, durata maximă de evoluţie în concurs, incluzînd repertoriul şi interviul, va fi de până în zece minute

-         în vederea eliminării oricăror suspiciuni, toate evoluţiile din concurs vor fi înregistrate video, însă, subliniem că aceste materiale vor rămâne confidenţiale, în arhiva teatrului, fiind un material util în judecarea eventualelor contestaţii.

-         concurenţii vor beneficia de asistenţa unui sonorizator, a unui maestru de lumini, a unui recuziter şi a unei cabiniere.

-         Comisia de concurs va fi formată din trei membri, însă, conducerea teatrului va permite participarea fără drept de vot a membrilor Consiliului artistic al teatrului şi a altor membri ai trupei, cu statut de simpli observatori.

-         Comisia de concurs sugerează concurenţilor să aibă în vedere rezolvarea unor probleme de cazare, transport, întrucât preliminăm perioada de desfăşurare până în jurul orei 20.00.

-         rezultatele vor fi date, conform legii, în maxim 3 zile şi pot fi obţinute de la Secretariatul teatrului la numărul de telefon 0239.613930.

-         Eventualele contestaţii vor fi depuse la Secretariat, pe e mail sau pe fax, în termenul legal.