tmf Liliom Leonce si Lena Casa O scrisoare pierduta papagalita gaitele vaniusa 8 Femei 3surori-baner acasalatata-baner indoiala-baner jacques-baner jocul-baner platonov-baner suntrack-baner Demonstratia Nerantula Printul nefericit Printul nefericit Badaranii Viata nu te intreaba

tmf

Liliom

Leonce si Lena

Casa

O scrisoare pierduta

papagalita

gaitele

vaniusa

8 Femei

3surori-baner

acasalatata-baner

indoiala-baner

jacques-baner

jocul-baner

platonov-baner

suntrack-baner

Demonstratia

Nerantula

Printul nefericit

Printul nefericit

Badaranii

Viata nu te intreaba

ACASĂ LA TATA, regia Radu Nichifor la cea de a XXVII a ediţie a Festivalului Naţional de Comedie de la Galaţi

12111988 904254136289860 3088892822937217750 n

Teatrul „Maria Filotti” Brăila a fost selecționat si participă joi,  15 octombrie 2015,  cu spectacolul ACASĂ LA TATA de Mimi Brănescu, regia Radu Nichifor și scenografia Soranei Țopa,   la cea de-a XXVII-aediţie a Festivalului Naţional de Comedie organizat de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" şi Primăria Municipiului Galaţi,  în perioada 5 -16 octombrie 2015.

„Acasă la tata”, o comedie explozivă, rafinată, plină de ritm şi de situaţii amuzante, un spectacol cu o distribuție de excepție  formată din  actorii - Monica Zugravu,  Corina Borş, Adrian Ştefan, Alexandru Marin, Narcisa Novac şi Dan Moldoveanu, alături de Lucian Pânzaru de la Teatrul „Fani Tardini” din Galaţi. 

12111950 904253996289874 7518542936050175019 n

Organizat în perioada  5 - 16 octombrie,  ediţia a 27-a a Festivalului Naţional de Comedie este o ediţie aflată sub semnul celor 60 de ani de teatru pe care „Dramaticul” gălăţean i-a împlinit pe 1 septembrie.

Sunt prezente  la Galaţi trupe din Bucureşti (Teatrul Mic, Odeon, Metropolis şi studenţii de la UNATC), Bacău, Timişoara, Oradea, Constanţa, Craiova, Botoşani, Brăila, Iaşi şi Petroşani, precum şi o companie din Letonia care va juca „Steaua fără nume” a lui Mihail Sebastian .

Juriul festivalului de la Galaţi va fi compus din: Marius Bodochi, Olga Delia Mateescu – actori, Clara Lobonţ – scenograf, Ion Parhon – critic şi gălăţeanul Atila Vizauer – regizor.

12112353 904254182956522 1521352603942875263 n

Spectacolul „ÎNDOIALA” al Teatrului „Maria Filotti” prezent în Festivalul Concurs „PLEDEZ PENTRU TINE(RI)” de la Piatra Neamţ

10995484 1063700546979824 8258978446052245644 n

Teatrul „Maria Filotti” Brăila a fost selecţionat şi participă joi,  15 octombrie 2015,  cu spectacolul ÎNDOIALA de John Patrick Shanley, regia Eugen Gyemant, la cea de-a XXVII-a ediţie a Festivalului de Teatru Piatra Neamţ, PLEDEZ PENTRU TINE(RI, )organizat de Teatrul „Tineretului”,  în perioada 11-22 octombrie 2015.  Scenografia aparţine  Cristinei Milea , iar distribuția  de excepție este  formată din: Liliana Ghiţă, Emilian Oprea, Corina Moise şi Ramona Gîngă.

bd8707c30a3f56ec51124899727990db afis festival pledez pentru tineri 1156 577 c

Organizatorii continuă frumoasa tradiție a festivalului, realizând o radiografie a fenomenului teatral contemporan, în ceea ce priveşte tendinţele generate de tinerii creatori, aducând în atenția publicului spectacole de marcă ale peisajului național, realizate cu şi de către tineri artişti. PLEDEZ PENTRU TINE(RI) este un festival construit sub formă de concurs, care se adresează tinerilor creatori de teatru – actori, regizori, scenografi – cu vârste de maxim 35 de ani, atât din sectorul independent, cât și de stat.

12088574 904244869624120 6890923656918408172 n

După o absență de aproape patru ani, PLEDEZ PENTRU TINE(RI) își reia locul în peisajul național al festivalurilor de teatru, revenirea lui fiind salutată cu entuziasm de către tinerii creatori. Au fost înscrise 80 de spectacole (produse în perioada ianuarie 2014 – iunie 2015) în vederea selecției și a prezentării în festival. Dintre acestea, criticul de teatru Oltița Cîntec, selecționerul PLEDEZ PENTRU TINE(RI), a ales 16 spectacole care vor face parte din secțiunea concurs a festivalului.

12118955 904244979624109 4514935914220239580 n

Juriul acestei ediții este format din: Maria Zărnescu (preşedinte) – teatrolog, critic de teatru, prof. asoc. dr. UNATC București, Alina Herescu – scenograf și Szabó K. István – regizor de teatru şi va acorda următoarele premii: PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SPECTACOL, PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ REGIE, PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ SCENOGRAFIE, PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN ACTOR, PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ.

ANUNŢ ANGAJARE

            Privind concursul/examenul pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie muncitor scenă electrician şi mânuitor decor;

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale  de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată cu  HG.1027/2014 Teatrul ,,Maria Filotti,, Brăila organizează în 30 octombrie  2015 ora 11, concurs pentru ocuparea posturilor de execuţie  pe perioadă nedeterminată de:

           

I .  Muncitor calificat scenă  electrician –treaptă prof. III

II.  Muncitor calificat scenă mânuitor decor-treaptă prof. III

Concursul va consta într-o probă practică şi interviu.

    Condiţii :

Condiţii generale –art.3 din H.G.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare

  1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state UE;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit ; 
  3. are  capacitate deplină de exerciţiu ;
  4. abilităţi de comunicare
  5. are stare de sănătate bună; 
  6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice –art.4 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare

  1. studii medii sau generale ;
  2. vechime în muncă minim 3 ani
  3. Pentru postul de electrician calificare;
  4. Pentru postul de mânuitor decor calificare tâmplar sau lăcătuş mecanic;

Acte necesare pentru înscriere:

a) cerere de înscriere la concurs

b) curriculum vitae

c) copie carnet muncă, sau adeverinţe care atestă vechimea în muncă

d) cazier judiciar

e) copie acte studii ,

f) adeverinţă medicală ,

g) copie certificat naştere şi act de identitate

Concursul se desfăşoară după următorul program:

Dosarele de  concurs se vor depune  la secretariatul teatrului în perioada 9 octombrie 2015-22 octombrie 2015  .

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişas în data  23 octombrie 2015;

Proba practică  a candidaţilor se va  desfăşura  la data de 30 octombrie 2015 , ora 11, sediul teatrului din str.Mihai Eminescu nr.2;

Probele de concurs/examen conform art.18 din H.G.286/2011 cu modificările şi  completările ulterioare sunt următoarele:

   

1.Proba practică

Rezultatul probei practice se afişa pe data de 30 octombrie 2015 ora 13,00 la sediul instituţiei;

           2. Interviu de testare a cunoştiinţelor de specialitate se va susţine în data de 30 octombrie  ora 14,00 ;

Rezultatul  final al concursului va fi afişat în 30 octombrie 2015, ora 16,00.

Toate probele  de concurs sunt eliminatorii.

Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se va afişa la sediul instituţiei.

Candidaţii sun rugaţi să prezinte  la intrarea în sala de concurs actul de identitate.Lipsa acestuia atrage neparticiparea la concurs.

Conform art.6 alin.4 din HG nr.286/2011, copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă însoţite de documente originale , care se certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de concus.

În acest week-end ne întoarcem în Sala Studio!

platonov foto

Așa cum ne-am propus la începutul stagiunii și cum ne-am programat graficul de execuție la lucrările de consolidare și modernizare ale teatrului,  week-end –ul  acesta  va readuce  publicul  brăilean în cocheta și moderna Sală Studio a teatrului ,cu un  confort și un ambient  reînnoit, subsumat respectului pe care îl purtăm publicului nostru. Efortul de a finaliza la timp lucrările  este unul major și aici se cuvin aduse mulțumiri tuturor factorilor implicați: Primăria Brăila ,  constructorilor și mai ales echipei tehnice  a teatrului  !

Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 18.00, emoțiile reîntâlnirii cu spațiul Sălii Studio revin colegilor din echipa artistică și tehnică a spectacolului “PLATONOV” . Textul lui Cehov,  rafinat și profund, decupat regizoral de Andreea Vulpe ,în decorul și costumele  expresive și moderne  ale lui Daniel Titza este jucat cu dăruire și talent de o distribuție aleasă , compusă din : Silviu Debu, Mihaela Trofimov, Valentin Terente, Corina Borş, Narcisa Novac, Liviu Pintileasa, Marcel Turcoianu, Dan Moldoveanu, Adrian Ştefan, Costică Burlacu, Alexandru Marin, Emilia Mocanu, alături de excelenţii  colaboratoriIonuţ Vişan şi Emilia Bebu.

În acest week-end ne întoarcem în Sala Studio!

Așa cum ne-am propus la începutul stagiunii și cum ne-am programat graficul de execuție la lucrările de consolidare și modernizare ale teatrului,  week-end –ul  acesta  va readuce  publicul  brăilean în cocheta și moderna Sală Studio a teatrului ,cu un  confort și un ambient  reînnoit, subsumat respectului pe care îl purtăm publicului nostru. Efortul de a finaliza la timp lucrările  este unul major și aici se cuvin aduse mulțumiri tuturor factorilor implicați: Primăria Brăila ,  constructorilor și mai ales echipei tehnice  a teatrului  !

Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 18.00, emoțiile reîntâlnirii cu spațiul Sălii Studio revin colegilor din echipa artistică și tehnică a spectacolului “PLATONOV” . Textul lui Cehov,  rafinat și profund, decupat regizoral de Andreea Vulpe ,în decorul și costumele  expresive și moderne  ale lui Daniel Titza este jucat cu dăruire și talent de o distribuție aleasă , compusă din : Silviu Debu, Mihaela Trofimov, Valentin Terente, Corina Borş, Narcisa Novac, Liviu Pintileasa, Marcel Turcoianu, Dan Moldoveanu, Adrian Ştefan, Costică Burlacu, Alexandru Marin, Emilia Mocanu, alături de excelenţii  colaboratoriIonuţ Vişan şi Emilia Bebu.

Cu această reprezentație ne pregătim pentru două confruntări majore, la nivel național și anume : Festivalul Național de Teatru de la București ( 28 si 29 octombrie la Teatru Odeon ) și Festivalul Internațional de Teatru Clasic de la Arad ( 20 noiembrie ).

Duminică,  11 octombrie de la ora 18.00, la  Sala Studio  va reveni în actuala stagiune încântătorul spectacol „ÎNDOIALA” de John Patrick Shanley, în regia filigranată  a tânărului regizor Eugen Gyemant și scenografia surprinzătoare a Cristinei Milea , cu o distribuție de excepție  formată din -Liliana Ghiţă, Emilian Oprea, Corina Moise şi Ramona Gîngă.

Și acest spectacol va avea în această toamna un examen important ,  întrucât pe 15 octombrie va reprezenta teatrul și deopotrivă orașul Brăila la Festivalul Concurs „PLEDEZ PENTRU TINERI” de la Piatra Neamț .

Două spectacole emblematice, două povești de excepție pentru timpurile noastre , două mostre de performanță si valoare artistică  ce onorează și înobilează recent renovata Sală Studio a Teatrului „Maria Filotti”.

La acest sfârșit de săptămână avem nevoie de prezența dvs.  pentru a lua „pulsul”  formei actuale a trupei noastre,  înainte de cele două confruntări artistice majore .

Vă așteptăm cu drag!

Fenomenul LILIOM….

12032245 898606533521287 6534275651679227373 n

Reprezentațiile cu spectacolul “LILIOM” din datele de 1 şi 2 octombrie,  ne-au confirmat, prin entuziasmul şi atenția publicului spectator, certitudinea  că acest proiect teatral valoros, a fost așteptat,  apreciat şi aplaudat la scenă deschisă !

Spectacolul “LILIOM” pe care vi-l propunem vineri 9 octombrie , de la ora 18.00 ,pe scena  Sălii Mari, poartă semnătura unui redutabil cuplu de artiști și anume Victor Ioan Frunză – direcția de scenă și Adriana Grand – scenografia.  .

Universul și atmosfera piesei sunt completate de muzica live , interpretată de patru artiști instrumentiști și aparține compozitorului   Tibor Cári,   un partener de traditie al acestei echipe. 

Va reamintim distribuția, ca un argument forte și un pilon creativ al proiectului,   care îi cuprinde  pe  Alin Florea , Nicoleta Hâncu,  Andrei Huţuleac , Emilia Mocanu , Valentin Terente , Silvia Tariq , Zane Jarcu , Florica Popa, Corina Borș , Narcisa Novac , Adrian Ștefan , Alexandru Marin  ,   Iulia Vasilescu  .

Așadar,  vineri 9 octombrie ,  vă dăm întâlnire la unul dintre spectacolele emblemă ale stagiunii actuale , cu un text excepțional al clasicului maghiar Ferenc Molnár, o poveste care în perioada de aur a studiorilor de la Hollywood 1930-1943,  a constituit un  punct de plecare pentru cel puțin   8 filme .

COMUNICAT DE PRESĂ

afis liliom final

LILIOM  se întoarce din 1 octombrie!

Minunatul proiect teatral cu capodopera lui Ferenc Molnár- LILIOM , lansat în aprilie 2014 de redutabilul cuplu de artişti Victor Ioan Frunză - direcția de scenă şi Adriana Grand-scenografia , se întoarce pe scena brăileană după un an și șase luni. Motivul acestei absențe este pe cât de simplu, pe atât de pragmatic și anume, intrarea Sălii Mari a teatrului într-un amplu proces de  modernizare și consolidare. Recent  această bijuterie arhitectonică a fost redată circuitului public , așa că LILIOM se poate întoarce la el acasă !

 „Povestea vieţii şi a morţii lui Liliom e o legendă mistică a suburbiei. Este istoria  unui atipic pentru care  limbajul curent reprezintă un „cimitir al cuvintelor”.  Cuvintele reprimate sunt un short-cut la tragedie. În ultimă instanţă, Liliom se regăseşte în tinerii violenţi dar paradoxal de fragili ai tendinţeiEmo din zilele noastre. Liliom e criminalul pe care îl iubeşti, este băiatul care nu poate plânge deşi trăieşte cu lacrima în gât, este cel care nu poate spune: “Îmi pare rău!”

Distribuția, care îi cuprinde pe  Alin Florea , Nicoleta Hâncu,  Andrei Huţuleac , Emilia Mocanu , Valentin Terente , Silvia Tariq , Zane Jarcu , Florica Popa, Corina Borș , Narcisa Novac , Adrian Ștefan , Alexandru Marin  ,   Iulia Vasilescu, răspunde într-un mod devotatși plin de talent unei concepții regizorale și unei imagini scenografice  cu elemente  de modernitate a convenției , dar păstrând nealterate,  atât povestea tulburatoare și impresionantă , cât și profunda emoție și valorosul mesaj al unui text scris acum un secol.

Cuplul artistic Victor Ioan Frunză  și Adriana Grand – un sinonim al valorii perene,  dovedește încă o dată ,   măiestria unui model teatral de succes !

Universul și atmosfera piesei sunt completate de muzica live , interpretată de patru artiști instrumentiști și aparține compozitorului   Tibor Cári  .

Cele trei reprezentații din 2014, prin calitatea și intensitatea ecourilor în public,  mărturisesc despre valoarea și necesitatea acestui tip de dramaturgie și de spectacol.

Revenirea pe scena brăileană  a acestui mult așteptat proiect  va avea loc joi, 1 octombrie și vineri 2  octombrie , de la orele 18.00 , pe scena Sălii Mari , în statut de Premieră oficială. 

Spectacolul durează 2 ore fără pauză .

„JOCUL DE-A VACANŢA” de Mihail Sebastian

foto 107742

DESCHIDEREA STAGIUNII 2015 - 2016
PREMIERĂ 19 – 20 SEPTEMBRIE la Teatrul „Maria Filotti” – ora 18.00
„JOCUL DE-A VACANŢA” de Mihail Sebastian 
Regia şi ilustraţia muzicală: Erwin Şimşensohn
Scenografia: Alina Herescu 
Light design: Daniel Klinger 
Un spectacol cu: Emilian Oprea, Corina Moise, Valentin Terente, Ramona Gîngă/Narcisa Novac, Marcel Turcoianu, Ciprian Nicula, Zane Jarcu, Cătălina Nedelea, Elena Andron, Adrian Ştefan.

Mai multe articole...

Subcategorii

Pagina 24 din 41

JoomShaper